საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ურთიერთობები საქართველოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოს შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია

დიპლომატიური ურთიერთობები ლუქსემბურგის დიდ საჰეცოგოსთან დამყარდა 1992 წელს.

საქართველოს ელჩები ლუქსემბურგის დიდ საჰეცოგოში:

  • ზურაბ აბაშიძე (02.04.1993 - 25.05.2000);
  • კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი (26.11.2000 - 01.07.2005);
  • მისი აღმატებულება სალომე სამადაშვილი (01.07.2005- 31.03.2013).
  • მისი აღმატებულება ნატალი საბანაძე (წარდგენილი ელჩი)

თანამშრომლობის სფეროები:

  • ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები;
  • თანამშრომლობა საბანკო და საფინანსო სფეროში. ლუქსემბურგის ATTF (ფინანსური ტექნოლოგიების გადაცემის სააგენტო) ექსპერტები ტრეინინგებს უტარებენ ქართველ სტუდენტებს.

ეკონომიკური თანამშრომლობა:

სავაჭრო ბრუნვა 1999-2010 წლებში (აშშ დოლარებში):

წელი

ექსპორტი

იმპორტი

2000

-

64.0

2001

0.6

147.0

2002

-

232.4

2003

-

407.6

2004

120.1

471.0

2005

29.2

939.5

2006

342.8

934.7

2007

-

2,955,7

2008

52,2

3,054,3

2009

77,9

3,160,7

2010 January-July

38,4

3,657,7

სამართლებრივი ბაზა:

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკასა და ბელგო-ლუქსემბურგის ეკონომიკური კავშირს შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ (ბრიუსელი, 1993 წლის 23 ივნისი);

შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს მთავრობას შორის საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში (ხელმოწერილია 2002 წლის 13 ივნისს);

პროტოკოლი საქართველოსა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს მთავრობებს შორის ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტების განადგურების შესახებ (2005 წლის 16 თებერვალი).

საქართველოს მთავრობასა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოს მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმება (ხელი მოეწერა 2012 წლის 15 ოქტომბერს, ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან);

„საქართველოსა და ბენილუქსის სახელმწიფოებს (ბელგიის სამეფო, ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო, ნიდერლანდების სამეფო) შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმი" (ხელი მოეწერა 2013 წლის 5 სექტემბერს);

ბმული:

ლუქსემბურგის დიდი საჰეცოგოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო: www.mae.lu