საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

კონკურსი სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების თანამდებობებზე

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების  შესარჩევ კონკურსს.

საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრად შეიძლება არჩეული/დანიშნული იყოს საქართველოს მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან.

დადებითი სურვილის შემთხვევაში, საბუთები უნდა გაიგზავნოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ელექტრონული ფოსტის  მისამართზე: abroad@cec.gov.ge, მიმდინარე წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://cesko.ge/geo/list/show/114997-konkursi-skhva-sakhelmtsifoshi-sheqmnili-saubno-saarchevno-komisiebis-tsevrebis-tanamdebobebze

 

Occupied Territories of Georgia

Good Human Rights Stories : Georgia

eVISA portal