საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ

2018 წლის 28 ნოემბერს, საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის ბელგიის სამეფოში საქართველოს საელჩოში გაიხსნება N11 საარჩევნო უბანი (მისამართი:245, Rue Père Eudore Devroye, 1150 Woluwe-Saint-Pierre). ხმის მიცემის პროცესი დაიწყება 08:00 საათზე და დასრულდება 24:00 საათზე.

ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს საქართველოს მოქალაქის მოქმედი პასპორტი ან პირადობის მოწმობა.

გაითვალისწინეთ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით, დაინტერესებული პირი უნდა იმყოფებოდეს საკონსულო აღრიცხვაზე ან უნდა იყოს რეგისტრირებული საზღვარგარეთ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. https://geoconsul.gov.ge/ka/check/electionsPlace