საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

იმყოფებით საზღვარგარეთ და გსურთ დადგეთ საკონსულო აღრიცხვაზე?

აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია: საზღვარგარეთ დროებით მყოფ ან მუდმივად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირს და პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირს.

აღრიცხვიანობის მისაღებად მიმართეთ საკონსულო სამსახურს. მომსახურება უფასოა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: http://bit.ly/2OYSTJe